Tęczowe lekcje - Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Tęczowe lekcje

Projekty
"Tęczowe lekcje - szansą dla uczniów"
   Od października 2012 r. w naszej szkole realizowane były  zajęcia w ramach Projektu Unijnego „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów”.
   Uczestnikami Projektu było 78 uczniów – 33 dziewczynki i 45 chłopców. Zajęcia prowadziło 14 nauczycieli specjalistów, uczniowie pracują w 16 grupach. 
   Rodzaje prowadzonych zajęć:
   - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
   - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
   - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 
   - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
   - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne,
   - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów  szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 
  Zajęcia prowadzono w oparciu o nowoczesne i różnorodne środki dydaktyczne w jakie doposażona została szkoła. 
  Są to m. in. laptop wraz z oprogramowaniem, tablica interaktywna, mikroskopy, modele przestrzenne, przybory do ćwiczeń ruchowych  itp.
 Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki i uatrakcyjnić zajęcia nauczyciele stosowali ciekawe metody i formy pracy m. in. burza mózgów, drama, inscenizacja, gry, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, doświadczenia.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego