Samorząd Uczniowski - Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Samorząd Uczniowski

Dla uczniów
    Już od pierwszych dni września rozpoczęła się kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. W tym roku swój udział w wyborach zadeklarowało 9 kandydatów. Wszyscy przygotowali plakaty ze swoimi programami wyborczymi i krótkimi informacjami na swój temat. Sztaby wyborcze prześcigały się w pomysłach, jak zwrócić uwagę uczniów na swojego kandydata. Wyborcy otrzymywali ulotki, cukierki, naklejki, były również prezentacje programów wyborczych w klasach.
Wreszcie 15 września na długiej przerwie swoje głosy do urny wrzuciło 225 uczniów klas 4-7.  Zdecydowane zwycięstwo odniosła uczennica klasy 7 a - Laura Kruszczyńska, która zdobyła 89 głosów i została nowym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Jej zastępcą został Jan Rabikowski z klasy 6 b, który uzyskał 51 głosów. Do samorządu weszli również: Bogumił Lewandowski (7 c), Franciszek Wojciechowski (6 c), Jakub Rożniata (6 c) i Stanisław Miazek (7 a). Głosy liczyła komisja skrutacyjna w składzie: Bartosz Frontczak, Maciej Owczuk, Mikołaj Grzegorek, Nikola Nowak i Agata Popławska (wszyscy 5 b). Po wyborach członkowie Samorządu Uczniowskiego swojego opiekuna, którym w roku 2017/2018 została pani Iwona Górska. Wszystkim serdecznie gratulujemy, wybranym życzymy realizacji zaplanowanych zadań, a głosującym spełnienia przedwyborczych obietnic. 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
2017/2018
Przewodniczący      - Laura Kruszczyńska                             
Zastępca                  - Jan Rabikowski      
Członkowie:             Bogumił Lewandowski 
                                 - Franciszek Wojciechowski
                                 - Jakub Rożniata  
                                 - Stanisław Miazek


Opiekun Samorządu - p. Iwona Górska
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego