Koncepcja pracy - Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Koncepcja pracy

Dokumenty szkoły
Koncepcja pracy szkoły na lata 2015/ 2016 – 2019/2020
Obszar
Zadania do realizacji/zakładany rezultat
Osoby odpowiedzialne
Termin realizacji
 EFEKTY
W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA WYCHOWANIA
I OPIEKI ORAZ REALIZACJI CELÓW 
I ZADAŃ STATUTOWYCH
1.    Podnoszenie efektów kształcenia
a)   Rozpoznanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów zgodnie z   przyjętymi ustaleniami.
b)      Zapewnianie uczniom słabszym oraz 
z trudnościami w uczeniu się wszechstronnej pomocy edukacyjnej.
c)      Tworzenie bogatej i atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnej z możliwościami i zainteresowaniami uczniów.
d)     Rozpoznawanie możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów poprzez obserwacje, rozmowy z uczniami.
e)      Dostosowywanie realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, zgodnie 
z zaleceniami PPP gromadzonymi przez pedagoga szkolnego.
Dyrektor szkoły,
wszyscy nauczyciele, pedagog, nauczyciele specjaliści.
 2015/2016 -
2019/2020
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego