Honorowy obywatel - Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Honorowy obywatel

Historia szkoły
WSPOMNIENIA O GENOWEFIE MASTALSKIEJ…
     Urodziła się 1 stycznia 1910 roku w Łowiczu. W okresie I wojny światowej przebywała z rodzicami w Rosji dokąd został oddelegowany  do pracy jej ojciec.  Po wybuchu rewolucji  październikowej rodzina Mastalskich wróciła do kraju. W Łowiczu Genowefa uczęszczała do Szkoły Powszechnej, a następnie do Gimnazjum Żeńskiego.
     Po ukończeniu  VI klasy wstąpiła do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Inowrocławiu. W roku 1932 uzyskuje uprawnienia do nauczania w publicznej i prywatnej Szkole Powszechnej. Pracuje początkowo przez 2 lata w Prywatnej Szkole Powszechnej, następnie jako nauczycielka kontraktowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Łowiczu, w Sypcy, w  Bejscach, Jamnie i w Nieborowie.
    Cały swój czas poświęca wychowaniu dzieci, młodzieży oraz aktywnie prowadzi harcerstwo w Łowiczu. Gdy wybucha wojna organizuje Wojskową Służbę Kobiet. Do współpracy w konspiracji włącza harcerki i werbuje zaufaną młodzież. Stanowią oni integralną część Armii Krajowej. Za służbę Polsce w dniu 11 listopada 1944 roku została dh. Mastalska została wraz z innymi żołnierzami awansowana do rangi porucznika.
     W okresie okupacji niemieckiej z wielkim poświęceniem odwagą i hartem ducha wykonywała zadania związane z walką w podziemiu. Pomimo, że trwała okupacja  hitlerowska nie porzuciła pracy nauczycielskiej. Dalej kształciła młodzież na tajnych kompletach. Ponownie pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu. Organizuje na wzór przedwojennego ZHP, hufiec harcerek.
    W Łowiczu dzięki jej aktywnej postawie zakwitło życie wśród młodzieży harcerskiej. Przez wiele lat inwigilowana była przez SB. W październiku 1956 roku obejmuje i przez kilka lat prowadzi Referat Przedszkoli w Wydziale Oświaty P.R.N. w Łowiczu. W lutym 1965 roku wraca ponownie do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu. W niedługim czasie przechodzi na emeryturę. Genowefa Mastalska zmarła 13 sierpnia 1990 roku.
    W dniu 14  lutego 2007 roku Rada Miasta Łowicza przyznała pośmiertnie Genowefie Mastalskiej tytuł Honorowego Obywatela Łowicza.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego