Historia szkoły - Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia szkoły

Historia szkoły
1932/1933
W szkole powstało Koło P C K. Należało do niego 56 uczniów. Organizacja pomagała słabszym w nauce oraz zbierała fundusze dla najbiedniejszych dzieci.
VI 1933 r.
Przed zakończeniem roku szkolnego młodzież Szkoły nr1 wystąpiła w Święcie Wychowania Fizycznego. Odtańczono taniec narodowy Krakowiak przygotowany wg choreografii p. Marii Dukatowej. Taniec wykonało 12 par dzieci w barwnych strojach krakowskich. Uczniowie zdobyli uznanie obecnych na uroczystości Władz Miasta i gości. Występ uczniów szkoły nr 1 zjednał opinię przodującej szkoły.
1933/1934
Po ukończeniu 2 - letniego Państwowego Instytutu Nauczycielskiego powrócił na stanowisko kierownika szkoły, Franciszek Niedzielski.
1936 r.
Praca harcerzy uaktywniła szkołę. Powstały kółka teatralne, chór, zespoły taneczne i muzyczne. Odtąd w każdej uroczystości w Łowiczu ( w jej części artystycznej), brali udział młodzi artyści z popularnej już „Jedynki” Miejscem ożywionej pracy artystyczno–wychowawczej stała się świetlica szkolna a zajęcia harcerskie odbywały się już we własnej harcówce. Jeden z zastępów prowadził szkolny sklepik uczniowski. Zarobione w ten sposób pieniądze zasilały fundusze na letnie obozy dla mniej zamożnych harcerzy.
17 VIII 1936 r.
Akt erekcyjny i poświęcenie fundamentów nowego gmachu szkoły przy ulicy Kaliskiej. Szkoła wybudowana została z funduszów Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Otrzymała imię Legionów Polski.
6 VIII 1936 r.
W jubileuszowym roku 800-lecia miasta Łowicza przystąpiono do kopania fundamentów pod obecny gmach przy ul. Kaliskiej. Wszystkie wysiłki i zabiegi szkoły szły w kierunku przygotowania decyzji władz o budowie nowego budynku. Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych wyasygnowało dużą kwotę na budowę największego i najnowszego gmachu.
X - XII 1939 r.
Zlokalizowano w budynku szkoły szpital dla żołnierzy polskich.
1 IX 1939 r.
Wybuch II Wojny Światowej i okupacja zawieszają działalność ruchu harcerskiego w szkole a zajęcia dydaktyczno – wychowawcze mocno ograniczają.
1940/1945
Niemcy zajęli szkołę, zakwaterowali się w budynku do 1945 roku. Zajęcia odbywały się w szkole nr 1 i nr 3, później w mieszkaniach prywatnych.
1945 r.
Budynek szkoły ocalał i został przydzielony dla dwóch szkół: szkoły podstawowej i gimnazjum państwowego (I piętro). Szkołę nr 5 przeniesiono z lokalu liceum pedagogicznego do szkoły nr 1.
30 VI 1948 r.
W związku ze zmianą organizacji szkół ogólnokształcących Władze Szkolne zdecydowały, że z początkiem roku szkolnego 1948/1949, Szkoła 8 – klasowa podstawowa nr 1 w Łowiczu będzie szkołą jedenastoletnią ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego